Ustaz Hassan al-Banna dan Tawassul


Saudara-saudara kita daripada mereka yang bermanhaj salafi telah menuduh Ustaz Hassan Al-Banna sebagai seorang yang telah terpengaruh oleh tasawuf, sebagaimana ada dalam perjalanan hidupnya yang pertama.

Namun hal itu telah dijelaskan oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi hafizahullah dalam bukunya yang berjudul, ” Al-Ikhwanul Muslimun : Sab’un ‘Amman Fi Ad-Da’wah Wa At-Tarbiyah Wa al-Jihad”.

Dalam buku itu, Dr Yusuf al-Qardhawi menulis, Al-Banna telah menyebutkan, bahawa permasalahan tawasul kepada Rasul Allah, para Nabi, malaikat, dan orang-orang soleh termasuk kepada permasalahan khilafiyyah di antara ulama. Perbezaan tersebut adalah perbezaan dalam cara berdoa, bukan perbezaan dalam akidah. Ada dalil yang kuat bagi orang yang berpendapat tentang tawasul, iaitu hadith Uthman bin Hanif.

Imam Albani juga telah mensahihkan hadith ini, padahal dia adalah orang yang mengingkari tawasul. Meskipun begitu, pada pandangan DYQ, pendapat Albani lebih kuat dari pendapat yang lain.

Hadith tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dengan sanad yang sahih dari Uthman bin Hanif.

Bahawa seorang laki-laki yang matanya buta mendatangi Nabi, dia berkata, ” Berdoalah kepada Allah agar Dia menyembuhkanku. Beliau menjawab, “Jika mahu, aku mendoalakan kamu. dan jika mahu, aku akhirkan hal itu, dan itu lebih baik”.

Dalam riwayat yang lain, “Jika kamu bersabar, itu adalah lebih baik bagi dirimu”. Dia berkata, “Berdoalah kepada Allah”. Lalu Nabi SAW memerintahkannya untuk berwudhu. Lalu, dia pun berwudhu dengan baik dan solat dua rakaat. Beliau pun berdoa dengan doa ini,

” Allahumma inni as’aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin Nabiyyi Rahmat ya Muhammad Inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi Hajati Hadza Fataqdi Li. Allahumma Fasyaffi’hu fi wa syaffi’ni fihi.

Uthman bin Hanif berkata, ” Orang itu melakukan hal itu kemudian dia sembuh”. *

* Hadith Riwayat Ahmad dalam Musnadnya (1724,17241). Orang-orang yang mentahqiq hadith ini berkata ” Sanadnya Sahih dan riwayatnya kuat.”At-Tirmidzi meriwayatkan dalam Ad-Da’wat (3573) dan dia berkata, ” Hadith ini adalah hadith hasan gharib yang kita tidak ketahui melalui jalan ini.”

Ibnu Majah meriwayatkan di dalam Iqamah as-Sholah (1385), dia berkata, “Hadith Shahih”. At-Thabrani dalam al-kabir ( 3/2/2) dan al-Hakim (1/313). Seluruh hadith ini dari jalan Uthman bin Umar.

Shaykh al-Albani berkata,

” Saya melihat hadith ini bukan sebagai bukti bagi tawassul yang diperselisihkan, iaitu tawasul dengan orang. Namun ia menunjukkan kepada jenis ketiga dari jenis-jenis tawasul yang disyariatkan dan telah saya jelaskan. Kerana tawasul orang buta dilakukan dengan doanya. Dan, dalil terhadap pendapat tersebut sangat banyak.”

Albani menjelaskan tentang perkara itu dalam bukunya yang bertajuk “At-Tawassul Wa Anwa’uh Wa Ahkamuh.” Bagi yang ingin mengetahuinya, saya sarankan untuk membacanya.

Fikri : Wow, ia sesuatu yang sangat hebat di mana DYQ sendiri mengatakan buku al-Albani itu baik dan menyarankan untuk membacanya.

Ustaz Hassan al-Banna bukanlah orang yang pertama berpendapat sedemikian, bahkan Imam Muhammad Abdul Wahhab telah mengatakannya terlebih dahulu dalam Majmu’ Fatawanya.Kata Imam Muhammad Abdul Wahhab,

”  Dalam meminta hujan, orang-orang ada yang berpendapat bahawa tawassul dengan orang-orang soleh adalah boleh. Namun, Ahmad berpendapat tawasul hanya dengan Nabi sahaja. Sedangkan, orang lain ada yang berpendapat bahawa meminta tolong denganm makhluk tidak boleh.

Dengan demikian, perbezaannya sangat jelas. Kita tidak membahaskan perkara ini. Sebahagian ada yang membolehkan tawasul dengan orang-orang soleh. Sebahagiannya lagi dengan Nabi sahaja. Namun, kebanyakan para ulama melarang dan memakruhkan hal itu. Permasalahan ini adalah permasalahan fiqh. Meskipun begitu, pada pendapat saya, yang paling benar adalah pendapat jumhur yang memakruhkannya. Dengan demikian, kita tidak mengingkari orang yang melakukannya”

Lihat Majmuk Fatawa oleh As-Shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab halaman 68-69.

Ini bersamaan dengan kenyataan Ustaz Hassan Al-Banna yang mengatakan ini adalah permasalahan fiqh sahaja.

Kesimpulan dari Dr. Yusuf Al-Qaradhawi

Secara peribadi, saya lebih cenderung untuk tidak bertawasul dengan diri Nabi dan orang-orang yang soleh. Dalam hal ini, saya mengambil pendapat Shaykhul Islam Ibnu Taymiyyah. Ini kerana beberapa sebab;

(1)Dalam pertimbangan ilmu, dalil tentang tidak bolehnya tawasul dengan diri Nabi dan orang-orang soleh lebih kuat. Lebih-lebih lagi, pintu Allah selalu terbuka bagi setiap makhlukNya. Dia tidak mempunyai penghalang ataupun penjaga seoerti pintu-pintu raja dan pemimpin. Bahkan, kepada orang yang bermaksiat sekalipun, Allah selalu membuka pintu kasih sayang dan kembali kepadaNya.

Firman Allah,

Katakanlah (wahai Muhammad): “Wahai hamba-hambaKu yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri (dengan perbuatan-perbuatan maksiat), janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa; sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. 

(2) Membolehkan tawassul kadang menjadi penyebab berdoa atau meminta tolong kepada selain Allah. Kebanyakan manusia selalu mencampurkan antara kedua hal tersebut. Demikian itu, menutup penyebab tersebut kepada orang awam adalah lebih utama. Terutama dalam hal tauhid dan syirik.

Fikri :  Menutup pintu tawasul kepada orang awam adalah lebih utama. Terutama dalam hal tauhid dan syirik. Lihatlah bagaimana berhati-hati manhaj salaf dalam perkara akidah dan tauhid serta syirik.

(3) Manhaj yang saya pilih dan saya gunakan dalam pengajaran, dakwah dan fatwa adalah, jika kita biasa beribadah kepada Allah dengan hal-hal yang disepakati, kita tidak mempunyai alasan untuk menggunakan hal-hal yang diperselisihkan – tanpa ada darurat.

Namun begitu, saya tidak mencela orang yang melakukan tawasul berdasarkan ijtihad. Bahkan kita sendiri telah mengetahui bahawa Shaykh Muhammad bin Abdil Wahhab yang dikenali sebagai orang yang agak syadid berkata tentang tawasul,

” Kita tidak mengingkari orang yang melakukannya.”

Ibnu Taymiyyah meskipun mengingkari tawasul dengan orang, tetapi beliau tidaklah sampai mengkafirkan dan menuduh orang itu berdosa.

Kesimpulan Fikri :

Ustaz Hassan al-Banna hampir sama dengan Shaykh Muhammad Abdul Wahhab dalam beberapa permasalahan fiqh. Juga terlampau banyak adabul ikhtilaf dan penghormatan yang diberikan sesama mereka.

Artikel saya ini bukanlah untuk merendahkan mereka yang bermanhaj salafi.

Semoga Allah merahmati Shaykhul Islam Ibnu Taymiyyah, Shaykh Muhammad Abdul Wahhab, Shaykh al-Albani, Ustaz Hassan al-Banna dan Dr. Yusuf Al-Qaradhawi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s