Intellectual Forum – Revisiting Islamic State


 Moderator :Dr. Maszlee Malik ( IIUM)  – Dr. MM

Panel:

Dr. Fadlan Mohd Othman (ILMU) – Dr. FMO

Dr. Ahmad Farouk Musa (IRF) – Dr. AFM

Dr. Dzulkifly Ahmad ( Pas Kuala Selangor) – Dr. DA

Tempat : Main Auditorium IIUM

Masa : 08.30 PM

Forum bermula 8.50 mlm. 

Dr. MM – Dr. AFM – Dr. FMO – Dr. DA

Apa yang terlintas di dalam fikiran anda tentang Negara Islam (1 minit)

Dr.DA – Negara yang wajar melaksanakan Islam, warganya dan rakyatnya mengamalkan peraturan yang berasaskan syariat Allah.

Dr. FMO – Negara yang penuh dengan rahmat.

Dr. AFM – Satu negara yang bersifat sebagai daulah madaniyah – ciri kemasyarakatan – memastikan wujudnya kesamarataan dari segi ekonomi, penghormatan kepada hak-hak asasi manusia, tidak terhad pada hukum hakam sahaja.

Nyatakan Ciri- ciri negara Islam (3 minit)

Dr. DA –

Negara yang merujuk kepada daulah/negara yang diasaskan oleh Rasul Allah Saw.

 • Memberi ruang kepada rakyatnya untuk berubudiyyah kepada Allah, memerdekakan rakyatnya dari apa jua bentuk pengabdian selain Allah, dan membawa kepada kebebasan manusia yang hakiki melainkan kepada Allah sahaja.
 • Apa yang terserlah daripada negara itu keadilan, pemerintahan yang memakmurkan dan memberi kesejahteraan kepada rakyatnya.

Dr. FMO –

Daulah Islamiyyah – Satu tempat yang didiami oleh orang-orang Islam samada bersama mereka orang kafir, dan syiar dan hukum Islam dizahirkan di situ amalan-amalan Islam/ hukum Islam tanpa kekangan(dengan kebebasan)

Darul Islam – yang didiami oleh orang Islam, zahir padanya syiar Islam, ianya kekal begitu walaupun dijajah oleh orang bukan Islam dan orang Islam diusir. (Ulama Syafi’iyyah)

Dr. AFM –

Ciri utama negara Islam ialah ( sumber -Principal of Islamic State – Mohammad Assad).

 • 1)keadilan, samada dari segi ekonomi dan sosial
 • 2)Benevolence – Kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing2.

Soalan kepada Dr. DA : Adakah Malaysia negara Islam?

 • Kemuncak negara Islam itu ialah keadilan.
 • Negara Islam itu tidak terdapat di dalam negara Islam, pada amalan Rasul SAW itu pada akhirnya membina daulah. Yang jelasnya, berhukum dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.
 • Jawapan : Jika dilihat dari segi ayat berhukum dengan negara Allah, maka sudah pastinya hanya mencapai 3/10 .
 • Jurang perbezaan antara orang kaya dan miskin agak berbeza. Sudah 53 tahun. A very rich country but many poor people.

Soalan kepada Dr. FMO : Adakah Malaysia negara Islam? Apakah kayu ukur negara Islam dari ILMU ?

 • Jawapannya : Ya. Negara Islam yang sesuai dengan orangnya sendiri. Bak kata seorang pemim IM “ Tegakkan negara Islam dalam diri kamu sebelum kamu menegakkan negara Islam “.
 • Negara yang didiami oleh orang Islam, zahir padanya syiar Islam.
 • Kita mendefinisikan negara Islam bukan pada tahap yang tertinggi tetapi pada tahap yang paling minimum.
 • Ini bermaksud Malaysia bukan kembar / replika daripada Khalifah yang wujud pada zaman dahulu.
 • Termasuk hukum-hakam Islam? Iya, termasuk kesemuanya.
 • Adakah sekiranya tiada hukum hudud, telah ternafikan nama negara Islam itu? Jawapannya tidak tetapi ia negara Islam yang lemah(dhaif).

Soalan kepada Dr. AFM : Adakah Malaysia negara Islam?

Jawapannya : Malaysia tidak ciri-ciri negara Islam.

 • Malaysia mesti ada keadilan dari segi social justice and material justice. Bagaimana ada jurang yang begitu tinggi antara golongan yang kaya dan miskin? This is totally unacceptable.
 • Islamicity Index – Negara itu benar mempunyai ciri-ciri negara Islam seperti struktur, kebebasan bersuara, kebebasan2 lain.
 • Do you think the label “negara Islam “ itu begitu penting? Jawapan kembali kepada takrif tadi.

Celahan dari Dr. DA :

 • Islam mementingkan cirinya(substance) daripada label/bentuk namanya.

Soalan kepada Dr. DA : Kenapa ingin mengaplikasikan negara Islam dalam kerangka barat?

 • Dr. DA membicarakan tentang konsep “ Tidak mengingkari perubahan hukum kerana perubahan masa dan tempat. “ .
 • Kita tidak memerangkap diri kita dengan mengehadkan sesuatu yang boleh berubah-ubah.

Soalan kepada Dr. DA : Adakah hukum hudud itu termasuk dalam perkara mutaghayyirat ( berubah-ubah) ?

 • Hukum hudud sudah jelas beserta dalilnya, akan tetapi ada perselisihan yang sedikit.
 • Contoh seorang yang murtad, yang tidak mengumumkan kemurtadannya, maka dia tidak tertakluk kepada hukum riddah mengikut pendapat sebahagian ulama, dan sebaliknya.

Soalan kepada Dr. FMO : Demokrasi, pilihanraya, sistem parti dari barat, mengapa dikatakan negara Islam ?

 • Mengikut pendapat Shaykh Nasiruddin al-Albani, Uthaimeen,  demokrasi bukan bersumberkan dari Islam, malah sistem Syura itu jauh lebih baik daripada sistem demokrasi.
 • Ini kerana demokrasi itu, semua orang boleh bebas memberikan pendapatnya masing sehingga negara itu wujud hasil daripada kemahuan rakyatnya sendiri.
 • Demokrasi dibenarkan atas dasar darurat. Dan darurat itu digunakan sekadarnya. (Ad-Dharurah Tuqaddaru Biqadariha)
 • Kita tidak mengambil demokrasi secara keseluruhannya. Contohnya demonstrasi yang hukumnya haram.
 • Kita menghukum sesuatu dengan zahirnya, bukan dengan batin.
 • Dari segi maslahahnya, kita mengaku Malaysia negara Islam kerana jika tidak, ia akan membuka pintu kepada orang bukan Islam untuk meminta lebih banyak kesamarataan di antara mereka dan orang Islam.
 • Berkenaan dengan good governance , kita tidak membicarakan tentang individu, tetapi dari negara itu bermula daripada individu.
 • Jangan kita nilai Islam dengan satu nilaian dari Islam atau timbangan Islam.

Soalan kepada Dr. AFM : Respon kepada Dr. FMO ?

 • Bagaimana kita boleh menyatakan tanggapan orang Islam terhadap Khulafa’ Ar-Rasyidin sama dengan tanggapan rakyat kepada pemimpin kita di Malaysia?
 • Contohnya, rasuah itu benda yang universal. Good governance ialah benda yang universal. Tidak perlu dinilai dari neraca Islam atau neraca Barat. Begitu juga dengan rasuah.
 • Apa yang ada pada hari ini kita perlu fahami, dan tidak perlu untuk menggunakan teori ulama-ulama terdahulu yang tidak praktikal.
 • Perlu ada check and balance di antara kerajaan dan rakyat. Tidak perlu khalifah yang mengatakan dirinya ialah sempurna (Principal of Islamic State – Mohammad Assad).
 • Ulasan Konsep dhawabit dan al-mutaghayyirat daripada ( Radical Reform –Tariq Ramadhan).

Komentari Dr. DA kepada komentar Dr. FMO :

 • Saya sangat bersetuju dengan Dr. FMO.
 • Dalam kita menggarap isu permasalahan hidup, dalam ibadah ianya bersifat taabudiyyah dan tidak boleh diubah, akan tetapi dalam isu-isu lain, kita boleh meluaskan pandangan tentangnya. (Al-Ashlu Fi Syai’in Ibahah)
 • Seterusnya Islam itu bersifat murunah(fleksibel), dan ada konsep (Iza Dhoqo As-Syai, Tawassa3a, Iza Tawassa3a, Fa Dhoqo).
 • Seterusnya tentang “ al-Hikmatu Dollat Muslim Fa Aina Wajadaha Fa Huwa Ahaqqu Biha “ .

Soalan daripada penonton;

Soalan dari Mohd Daniel kepada Dr. DA : Kelantan bukan negara Islam kerana ada rogol, dan pelbagai masalah lagi?

Kelantan tidak mempunyai law of land, tetapi mempunyai state of constitution. Kelantan tidak mengisytiharkan sebagai negara Islam.

 Soalan dari seorang Non Muslim kepada mana-mana ahli panel :

Apakah model negara Islam?

Jawab Dr. FMO : Daulah yang dibina oleh Nabi SAW, iaitu Madinah. Model negara Islam pada hari ini : Saudi Arabia.

Soalan dari seorang penonton kepada Dr. FMO :

Adakah bangsa Melayu boleh bersatu?

Jawapan dari Dr. FMO : Boleh bersatu, senang sangat.

Tambahan soalan dari Dr. MM :Walaupun berbeza dengan orang bid’ah ?

Jawapan dari Dr. FMO : Hadis “tarji3un ila Diinikum” dan memetik pendapat Imam Malik tentang hadis tersebut.

Fikri : Panel-panel yang mempunyai latar belakang berbeza mempunyai idea dan pendapat mereka yang berbeza tentang negara Islam.

Advertisements
By rajawalibiru Posted in Lain2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s