2 Idola Pemuda dari Salafussoleh.


Assalamualaikum dan semoga sihat. InsyaAllah dalam entri ini, saya kongsikan dua peribadi pemuda yang cukup sesuai untuk dijadikan idola sebagai galang ganti idola2 artis anak2 bangsa saya yang baru menikmati alam remaja. Semoga bermanfaat.

Abdullah bin Umar (Generasi Sahabat)

Dia adalah putera Umar bin Khattab, seorang pemimpin teladan, syeikhul Islam.

Dia meriwayatkan banyak ilmu yang bermanfaat dari Nabi saw.

Sifat Peribadi dan Keutamaan

Abu Ishaq As-Sabi’i berkata, “Aku melihat Ibnu Umar sebagai lelaki yang berkulit sawo matang serta bertubuh gemuk. Sarungnya sampai pertengahan kedua betisnya dan dia senang melakukan tawaf.”

Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, “Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih taat dalam menjalankan perintah daripada Ibnu Umar.”

Ibnu al-Musayyib berkata, “Seandainya aku dapat menyaksikan bahawa seseorang termasuk ahli syurga, maka aku akan menyaksikan bahawa Ibnu Umar termasuk ahlinya.”

Kesukaan Mengikuti Sunnah

Diriwayatkan dari Nafi’, dia berkata, “Seandainya engkau melihat Ibnu Umar ketika mengikuti Rasulullah SAW, maka engkau akan berkata, “Dia orang gila.”

Diriwayatkan dari Nafi, bahawa Ibnu Umar pernah mengikuti jejak Rasulullah saw di setiap tempat yang pernah beliau gunakan untuk solat, hingga jika Nabi saw berteduh di bawah pohon, maka Ibnu Umar mencari pohon dan berjanji akan menyirami pohon itu supaya kering.

Diriwayatkan dari Nafi’, dia berkata. “Ibnu Umar pernah menyemir* janggutnya.

 * Mengikut Kamus Dewan Edisi Ketiga, menyemir bermaksud membubuh minyak supaya licin.

Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dia pernah berkata, “Ibnu Umar pernah menyemir hingga mengenai bajunya. Lalu ada yang berkata kepadanya, “Engkau menyemirnya dengan warna kuning?” Dia menjawab, “Kerana aku melihat Rasulullah saw menyemirnya dengan warna kuning.”

Imam Ahmad bin Hanbal (Generasi Tabi’in)

Dia adalah seorang Imam dalam kebenaran, Syeikhul Islam yang jujur. Ia memiliki nama lengkap Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Az-Zuhli Asy-Syaibani al-Baghdadi.

Dia salah seorang Imam para ahli Imu.

Sifat Peribadi dan Keutamaan

Diriwayatkan dari Muhammad bin al-Abbas an-Nahwi, dia berkata, “Aku melihat Ahmad bin Hanbal adalah orang yang mempunyai wajah yang bagus dan perawakannya sedang, rambutnya diwarnai dengan inai (hinna), di antara janggutnya terdapat beberapa helai rambut hitam. Aku melihat bajunya tebal dan berwarna putih, dan aku melihatnya dalam kegelapan bahawa dia memakai sarung.”

Ibrahim al-Harbi berkata, “Aku melihat Abu Abdullah, seakan-akan Allah SWT telah mengumpulan seluruh ilmu-ilmu orang terdahulu dan masa sekarang pada dirinya.”

Al-Marruzi berkata, “Aku melihat Abu Abdullah ketika orang-orang sedang berada di rumahnya, dia duduk dengan bersila dan tertunduk. Apabila berada di luar rumah, dia tidak tertunduk, aku masuk dan salah satu tangannya digunakan untuk memegang buku yang dia baca.”

Qutaibah berkata, “Yang terbaik pada masa kami adalah Ibnu al-Mubarak, kemudian pemuda ini, iaitu Ahmad bin Hanbal. Jika aku melihat seseorang yang suka kepada Ahmad, maka ketahuilah bahawa dia adalah pembela Sunnah. Jika ia hidup di masa ats-Tsauri, al-Auza’i dan al-Laits, nescaya dia lebih terdepan dari mereka. Qutaibah ditanya, “Bagaimana jika Ahmad digabungkan dengan Tabi’in?” Dia menjawab, “Kepada kalangan pembesar Tabi’in.”

Abu Abdullah sangat pemalu dan mempunyai akhlak dan etika kesopanan yang baik dan orang-orang dermawan bangga terhadapnya.

Harmalah berkata, “Aku mendengar Asy-Syafi’i berkata, ‘Aku keluar dari Baghdad, aku tidak meninggalkan seseorang yang lebih utama, lebih alim, lebih fakih dan lebih tinggi ketakwaannya daripada Ahmad bin Hanbal’.”

Konsisten Mengamalkan Sunnah

Muridnya, Imam Abu Daud mengatakan: “Aku melihat Imam Ahmad apabila menghantar jenazah, ketika mendekati pemakaman, menanggalkan sandalnya.”

Imam Ahmad mengamalkan sunnah ini berdasarkan hadis di bawah ini:

“Ketika Rasulullah s.a.w. berjalan bersama Basyri, pandangannya terbentur pada seorang yang sedang berjalan di perkuburan dengan memakai sandalnya, kemudian baginda menegurnya: “Wahai si pemakai sandal,celakalah engkau! Tanggalkanlah kedua sandalmu.” Orang itu kemudian menoleh dan ketika diketahuinya bahawa yang menegur adalah Rasulullah s.a.w., segera saja dia tanggalkan kedua sandalnya.” (Riwayat Abu Daud, An-Nasa’i, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih).

 

Syeikh al-Albani berkata di atas sikap Imam Ahmad mengamalkan sunnah ini: “Semoga Allah menganugerahkan kepadanya rahmat, betapa konsistennya orang ini dalam mengikuti as-Sunnah.”

Abu Hatim pernah berkata: “Jika kamu dapati seseorang yang mengasihi Ahmad bin Hanbal maka ketahuilah orang itu adalah dari ahli Sunnah.”

Semoga Allah merahmati dan memberkati dan menempatkan mereka berdua dalam keluasan JannahNya. Amin.

Disusun oleh:

Muhammad Abdulloh Suradi,

9 Jun 2011.

Rujukan:

1. Siyar A’lam An-Nubala’ karya Imam Az-Zahabi

2. Lembaran Hidup Ulama’ oleh Muhammad Abdulloh Suradi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s